Десятая всеукраинская научно-практическая конференция

У ДЕРЖАВНОМУ МУЗЕЇ АВІАЦІЇ 16-17 вересня 2014 року ВІДБУЛАСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ МУЗЕЙ: ІСТОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ", присвячена сторіччю від дня народження В.М. ЧЕЛОМЕЯ

У ДЕРЖАВНОМУ МУЗЕЇ АВІАЦІЇ 16-17 вересня 2014 року ВІДБУЛАСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ МУЗЕЙ: ІСТОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ", присвячена сторіччю від дня народження В.М. ЧЕЛОМЕЯ

Конференцію спільно проводили Асоціація працівників музеїв технічного профілю України, Центр пам'ятникознавства Национальної академії наук України та Українського товариства охорони пам'ятників історії та культури, Національний авіаційний університет та Державний музей авіації. У ній взяли участь понад 60 вчених та керівників 18 музеїв України та студенти 1, 2 та 3 курсу Аерокосмічного інституту НАУ. 

Із доповідями щодо різних періодів життя та діяльності В.М. Челомея виступили провідні фахівці ракетно-космічної галузі та працівники різних музеїв. Також було розглянуто теоретичні та практичні проблеми музейної справи, роль технічних музеїв у розвитку сучасного суспільства, сучасні методи управління музейними установами та розвитком їх експозицій, нові методи роботи вітчизняних музеїв (віртуальні екскурсії, волонтерський рух, інформаційні бази даних із доступом по інтернету тощо).

Працювали дві загальнотехнічні секції. Заслухано 34 доклади та 7 повідомлень. Прийнято рішення щодо проведення у травні 2016 року п'ятої МНПК на базі Державного музею авіації, підтримано пропозицію щодо перейменування вул. Гарматна на вул. ім. В.М. Челомея.